Aşıq

Soldu Gülü Anamın – Zülfiyyə İbadova şarkı sözleri

Soldu Gülü Anamın – Zülfiyyə İbadova şarkı sözleri

 

Sonsuz bir ayrılıq, zamansız bir ölüm

Seni aramızdan aldı götürdü

Görünməz bir bəla, qanlı bir zülm

Cismini cahandan aldı götürdü

 

Qanadım qırıldı, belim büküldü

Can evimdən ciğerlerim söküldü

Ürəyimə qardaş dağı çəkildi

Bizi bir tufana saldı götürdü

 

Oğul həsrətinə dözebilmedi

Yaman bükülüftü beli anamın

O gedəndən bir gün üzü gülmədi

Nə tez açıf soldu gülü anamın

 

Anamın anamın dərdi anamın

Nə tez açıf soldu gülü anamın

 

Coşkun çaylar kimi çağlıyammadı

Sinəsini yaşkâr dağlıyammadı

Oğluna dil deyif ağlıyammadı

Sanki tutulmuşdu dili anamın

 

Anamın anamın dərdi anamın

Nə tez açıf soldu gülü anamın

 

Hələ yox gününə garalar yazdı

Qəlbini dağladı, bağrını yazdı

Dərdi olmayanlar belə bilməzdi

Göylərə sovruldu külü anamın

 

Anamın anamın dərdi anamın

Nə tez açıf soldu gülü anamın