Aydın Sani

Aydın Sani

Aydın Sani – Miro mahnı sözləri

Aydın Sani – Miro mahnı sözləri

 

Mən səni heç sevməmişəm ki..

 

Sadəcə bir dəfəlik həkk eyləmişəm qəlbimə
Bəsləmişəm gizlicə bildirməmişəm heç kimə
Sən elə zənn eyləmisən ki, gecələr yatmışam
Mənsə yumub gözlərimi zülməti aldatmışam

 

Kölgən olub düşmüşəm ardınca sənin hər dəfə
Bir o ümidnən ki geri boylanasan bir dəfə
Almamışam bircə an olsun belə sənsiz nəfəs
Səndən alıb çünki bu ruhum yaşamaqçün həvəs

 

Sevməmişəm ki (sevməmişəm ki)
Mən səni heç sevməmişəm ki (sevməmişəm ki)
Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki

 

Cəmləmişəm diqqətimi hər telefon zənginə
Bəlkə, gəlib insafa zəng eləyəcəksən yenə
Gözlərimi hər baxışından ki yayındırmışam
Boynumu arxanca baxarkən amma sındırmışam

 

Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki

 

Qəlbim ölən arzuların oldu qəbristanlığı
Qalmadı dəfn etməyə yer doldu qəbir sandığı
Mən də səbr qalmadı ki, yox dözüm hicranıva
Ruhumu al göylərə, qoy mən də gəlim yanıva

 

(Sevməmişəm ki)

 

Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki
Mən səni heç sevməmişəm ki
Sevməmişəm ki..

 

Söz-Musiqi: Aydın Sani